.دتکتورهای مکنده دود لیزری دارای دقت بالا هستند و حساسیتی تا 100 برابر دتکتورهای نقطه ای دارند. برای استفاده در اتاق سرورها، انبارها و محیط های دارا ی اسناد ارزشمند و ... توصیه می شوند

Kidde دسته بندی های برند

نمایش:     تعداد در صفحه