آژیر و فلاشرهای Klaxon

 

کلاکسون دارای رنج وسیعی از محصولات اعلام حریق متعارف شامل آژیرهای الکترونیکی، آژیر با صدای بالا، سایرن، فلاشر و زنگ می باشد. این محصولات می تواند در قسمت عظیمی از کاربردها استفاده شود و بر اساس استراژی به دسته های سیستم های حریق، صنعتی و سیستم های اضطراری تقسیم می شوند.

کلاکسون دسته بندی های برند

نمایش:     تعداد در صفحه